Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

(English version below)

Symposium: Photography Today, Tomorrow

LÖR 27 MARS – SÖN 28 MARS, 2010
Kl. 11.00 – 18.00
Auditoriet, Moderna museet, Stockholm

Medverkande: David Tomas (CAN), Damian Sutton (GBR), Dawn Phillips (GBR), Pieter Hugo (ZAF), Tuomo Rainio, (FIN), Ulf Lundin, (SWE), Anna Kleberg (SWE), Joan Fontcuberta (ESP), Anna Tellgren (SWE), Karen Cross (GBR), Ronald Jones (SWE), Håkan Nilsson (SWE), Karin Wagner (SWE), Anna-Kaisa Rastenberger (FIN), Bertien van Manen (NEL), Trinidad Carillo (SWE), Johan Willner (SWE), Thomas Hämén (SWE), Jan-Erik Lundström (SWE), Karin Becker (SWE).

För program med tidschema samt mer information om symposiets deltagare, vänligen klicka aktuell symposiedag i menyn.

Symposiet Photography Today, Tomorrow erbjuder alla fotografiintresserade en storslagen upptäcktsfärd i samtida fotografi, sett från en mängd perspektiv. Med presentationer i dagarna två av fotografer, forskare, teoretiker, kritiker, konstnärer, svenska och internationella, utlovar vi ett sannfärdigt fyrverkeri av erfarenheter, kunskap, uttryck, frågor och idéer om och med nuets fotografiska praktiker. Symposiebesökaren garanteras ett sällan mött innehållsrikt utbud vad gäller fotografiska bilder. Symposiets två dagar har olika fokus och innehåll.

Thinking Photographs: Towards a contemporary theory of photography
Dag 1 diskuteras dagsaktuella teoribildningar om fotografi, fotografins estetik och filosofiska perspektiv på det fotografiska mediet. Centralt i symposiets upplägg är att teoretiska bidrag samspelar med fotograf- och konstnärspresentationer.

Using Photographs: Forms of photographic communication in the 21st century
Dag 2 tar vi del av forskningsprojekt och presentationer som undersöker och resonerar kring olika aktuella former för fotografisk kommunikation, kring hur vi använder fotografier idag. Ämnen inbegriper, bland mycket annat, undersökningar av en rad digitala kommunikationsformer, av amatör- och yrkespraktiker på nätet, och av fotografiets bruk och roller i sociala medier. Även under dag 2 är dialogen mellan forskare/historiker och utövare/praktiker/fotografer/konstnärer viktig. Sammantaget ger symposiet en ytterst bred bild av nuets fotografiska kulturer, av fotografi idag, imorgon.

Photography Today, Tomorrow utgör slutfasen i projektet Plattform Fotografi, den mångsidiga genomlysning av samtida fotografi som genomförts med Centrum för Fotografi som huvudman och Stiftelsen Framtidens Kultur som bidragsgivare. Plattform Fotografi har hittills genomfört en mängd programaktiviteter, bl.a. en lång rad föreläsningskvällar som innefattat presentationer av åtta nationers samtida fotografi, fem seminarier med tio inbjudna föreläsare från olika aktuella genrer och yrkesgrupper i dagens svenska fotografi, en omfattande enkät till svenska fotografer, en livaktig och informativ hemsida, fyra månadslånga bloggdiskussioner där olika aktuella fotografiska teman ventilerats. Och nu som final: Ett tvådagars symposium med närmare tjugo bidrag och presentationer om den fotografiska bilden idag, sett från utövares, brukares och forskares perspektiv.

Plattform fotografi genomförs av CFF i samarbete med Bildmuseet och JMK. Projektet finansieras av Stiftelsen framtidens kultur. Symposiet Photography today, tomorrow arrangeras i samarbete med Moderna museet.

 

(English version)

Symposium: Photography Today, Tomorrow

SAT 27 MARS – SUN 28 MARS, 2010
11 am – 6 pm
The Auditorium, Moderna museet, Stockholm

The symposium Photography Today, Tomorrow offers a grand tour of discovery through the world of contemporary photography. With presentations by photographers, theoreticians, philosophers, researchers, artists, critics, we promise a true plethora of experiences, knowledge, expressions, questions and ideas about and with photographic practices of the present. The symposium visitor is guaranteed rich revenue in terms of the complexities and rewards of photographic images. The days of the symposium are organized with differing focus and content.

Thinking Photographs: Towards a contemporary theory of photography
Day 1 focuses on contemporary theories of the photograph, the aesthetics of photography and philosophical perspectives on photography are discussed. Central in the program is the encounter between artist’s contribution and theoretical presentations.

Using Photographs: Forms of photographic communication in the 21st century
Day 2 focuses on research projects and presentations which examine and articulate forms of contemporary photographic communication, the variety of contemporary uses of photographs. Topics include, among others, examinations of digital forms of exchange, amateur- and professional practices involving Internet, the uses and roles of photography within contemporary social media. Also during this day the dialogue between researchers/historians and practitioners/photo-graphers is crucial, noting that, certainly, theory and practice always overlap. Altogether, the symposium offers an extensive panorama of the photographic cultures of the present, suggestive on those to come.

Photography Today, Tomorrow constitute the final phase of the project Platform Photography, the many-layered examination of contemporary photography that has been carried out under the auspices of the Stockholm-based Center for Photography and made possible through a grant from the Foundation for the Culture of the Future. The activities of the project has consisted of, for example, a long series of evening lectures/presentations including the review of contemporary photography in eight European nations, seminars devoted to five different genres within historical and present-day Swedish photography, four month long on-line discussion on a variety of current topics as well as a lively net site with member inquiries, portfolios, etc. And now this symposium as the finale: A two day event with twenty contributors on contemporary photographic practices, seen from the perspectives of practicioners, users and researchers.

Platform Photography is produced by CFF in collaboration with Bildmuseet and JMK. The project is financed by Foundation for the Culture of the Future. The symposium Photography today, tomorrow is organized in collaboration with Moderna museet.


LÖR 27 MARS – SÖN 28 MARS, 2010

Sunday 28 march 2010

Moderator: Karin Becker (SWE), Professor at the Department of Journalism, Media and Communication (JMK) at Stockholm University.

Sunday 28 march 2010

Aspects on Contemporary Photography in the Moderna Museet Collection

Sunday 28 march 2010

Keynote: Photography and ‘The Cult of the Amateur’

Sunday 28 march 2010

Imaging photography in the post-media condition.

Sunday 28 march 2010

Give Me Your Image

Sunday 28 march 2010

What is everybody else doing right now?
(SWE), Senior lecturer in art history and visual studies at the IT University of Göteborg.

Sunday 28 march 2010

Johan Willner works with both documentary and staged photography. The common topic of his images is a self reflective search of identity.

Sunday 28 march 2010

Bosatte sig i Sverige 1987, Trinidad Carrillo (Cusco, Peru, 1975). Genom unika fotografiska serier visar hon sin omedelbara omgivning i en suddig gräns mellan en visuell dagbok och det fiktiva

Sunday 28 march 2010

I SAW IT
(SWE), Artist and critic, Professor of Interdisciplinary Studies at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm.

Sunday 28 march 2010

Show and share – Personal and parental perspectives to the use of images in mobile communication and photo sharing sites
(FIN), Chief Curator at The Finnish Museum of Photography in Helsinki.

Sunday 28 march 2010

Photography in virtual landscapes.
Thomas Hämén is an artist and a student at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. He works in such fields as photography, drawing, installations and video.

Sunday 28 march 2010

Round Table Discussion: Using photographs.
Forms of photographic communication in the 21st century with Karen Cross, Håkan Nilsson, Karin Wagner, Ronald Jones. Moderator Karin Becker.

Saturday 27 march 2010

Moderator: Jan-Erik Lundström is the director of BildMuseet, Umeå, a museum of contemporary art and visual culture.

Saturday 27 march 2010

Keynote: Delay and the glimpse of immanence: urgent, intuitive and productive time.
(SCO), Lecturer in Historical and Critical Studies at The Glasgow School of Art, where he teaches on photography, cinema and new media.

Saturday 27 march 2010

Picturing the unseen - from representation to vision.

Saturday 27 march 2010

Keynote: The Photographic Event: Addressing Philosophical Scepticism and Photographic Art
(GBR), Research fellow in Philosophy at the University of Warwick.

Saturday 27 march 2010

Keynote: The practice of a marginal history: Postphotography Beyond and Between the Photographic Image.
(CAN), Artist and anthropologist whose conceptually oriented multimedia and photographic works explore the cultures and transcultures of imaging systems.

Saturday 27 march 2010

Ulf Lundin is an artist working with photography, video and installations. With photographic issues as initial aproach, he examines how the camera can be used as a tool of power. His art also brings up questions about the ambiguity and the gaze of the camera.

Saturday 27 march 2010

Anna Kleberg, born in 1970, lives and works in Stockholm, Sweden. She graduated from University College of Arts Crafts and Design, Department of Photography, Stockholm in 1998.

Saturday 27 march 2010

Pieter Hugo will be speaking about his development and personal journey as a photographer- how the nature of his projects have changed, along with the avenues of showing the images.

Saturday 27 march 2010

Paul Hansen is a photojournalist based in Stockholm, Sweden. As a staff photographer for the daily newspaper Dagens Nyheter his assignments, and self-initiated projects, take him all over the world - as well as just around the corner.

Saturday 27 march 2010

Thinking Photographs: Towards a contemporary theory of photography with David Tomas, Damian Sutton, Dawn Phillips, Ulf Lundin, Anna Kleberg. Moderator Jan-Erik Lundström.