Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Open-space Hearings

Plattform Fotografis hearings samlar ett brett spektrum av fotografiska praktiker idag. Till dessa bjuder vi in föreläsare med en teoretisk bas, som kan placera in de olika fotografiska praktikerna i ett sammanhang. Till varje hearing bjuds även en utövande fotograf inom det aktuella fältet in.

För att nå och inventera en rad olika fotografiska yrken skickar vi ut en enkät till en mängd fotografer. Denna enkät innehåller frågor om hur fotograferna använder sig av, eller förhåller sig till, den fotografiska bilden och ger också fotograferna möjlighet att skicka in en miniportfolio. Denna enkät presenteras på hemsidan under rubriken yrkespresentationer.

Plats är om inte annat anges:
CFF - Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44, 116 28 Stockholm

Onsdag 30 september 2009

Hearing med Anna Dahlgren för att göra en inventering av svenskt samtida amatörfotografi och hur man använder sig av/förhåller sig till den fotografiska bilden inom detta fält.

Onsdag 30 september 2009

Hearing med Karin Becker för att göra en inventering av svenskt samtida amatörfotografi och hur man använder sig av/förhåller sig till den fotografiska bilden inom detta fält.

Onsdag 16 september 2009

Institutionsfotografi med Lars Wallsten.

Onsdag 16 september 2009

Institutionsfotografi med Björn Larsson

Onsdag 26 augusti 2009

Reportagefotografi, med Per Lindström.

Onsdag 26 augusti 20

Reportagefotografi, med Maria Steén.

Onsdag 19 augusti 2009

Kommersiellt fotografi, med fokus på modefotografi med Mattias Edwall.

Onsdag 19 augusti 2009

Kommersiellt fotografi, med fokus på modefotografi Lotta Lewenhaupt.

Onsdag 10 juni 2009

Svensk samtida bildkonst och den fotografiska bilden, med Niclas Östlind.

Onsdag 10 juni 2009

Svensk samtida bildkonst och den fotografiska bilden, med Juan-Pedro Fabra.