Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Nationella Presentationer

Plattform Fotografi inleds av en rad nationella presentationer där andra länders fotografiska fält presenteras. Detta för att ge en bakgrund och bli en naturlig startpunkt för att gå vidare med vår kartläggning av Sveriges fotografiska fält.

De inbjudna representanterna från respektive land är ombedda att namnge, identifiera och presentera en bred kartläggning av fotografiska praktiker i hans/hennes land idag. Detta ger oss också en bild av hur fotografi som kommunikationsmedel används idag. Denna kartläggning innefattar en rad olika fotografiska praktiker så som; samtida bildkonst, dokumentärt fotografi, övriga yrkesgrupper och även amatörfotografi. Kartläggningen innefattar även forskning och teoretiska aspekter samt fotografisk utbildning.

Onsdag 12 maj 2010

Svenskt fotografi presenterat av Jan-Erik Lundström.
Plats: K3/Malmö Högskola

Onsdag 12 maj 2010

Svenskt fotografi presenterat av Julia Tedroff.
Plats: K3/Malmö Högskola

Tisdagen den 17 november

Schweiziskt fotografi presenterat av Urs Stahel.

Onsdag 13 maj 2009

Litauiskt fotografi presenterat av Vytautas Michelkevicius.

Måndag 6 april 2009

Spanskt fotografi presenterat av Joan Foncuberta.

Måndag 6 april 2009

Österrikiskt fotografi presenterat av Elisabeth Gottfried.

Måndag 23 mars 2009

Norskt fotografi presenterat av Jonas Ekeberg.

Måndag 23 mars 2009

Finskt fotografi presenterat av Anna-Kaisa Rastenberger.