Plattform fotografi
PLATTFORM FOTOGRAFI SYFTAR TILL ATT GÖRA EN GENOMLYSNING AV DET SVENSKA FOTOGRAFISKA FÄLTET
Plattform fotografi

Trinidad Carillo

Symposium
Datum: 
Sunday 28 march 2010
Tidpunkt: 
14:45

Bosatte sig i Sverige 1987, Trinidad Carrillo (Cusco, Peru, 1975). Genom unika fotografiska serier visar hon sin omedelbara omgivning i en suddig gräns mellan en visuell dagbok och det fiktiva. Det viktiga i Carrillos visuella diskurser är den intima atmosfären, samtidigt som det är subtilt drömlik. Allt där är vardag, men med en patina av sällsynthet, en rumslig osäkerhet. I Carrillos bildserier, som alltid visas upp som en helhet, finns det en underlig temporal effekt, nästan som om begreppen dåtid, nutid och framtid kollapsar i ett ögonblick. Hennes bok "Naini och Sea of Wolves" (Farewellbooks) vann Svenska Fotobokspriset 2008.

M.A. i fotografi (Högskolan för Fotografi) 2006
2009- Utsmyckning i Sundsvalls Universitet på uppdrag av Statens Konstråd
”From the Sea of Wolves” Double Elvis gallery, Stockholm
2008, ”Ronda de Brujas”, Revolver Galeria, Lima
”Braiding” Galleri Format Rummet, Malmö
”Braiding” Kulturhuset, Stockholm
2007- Les Rencontres d' Arles "Discovery Award"

Carrillo intresserar sig för det djupt personliga vittnesmålet, drömavtrycket, fantasistycket. Landskapen och människorna är hämtade ur en sydamerikansk och europeisk vardagsmytologi, intensivt och gåtfullt frysta mellan det verkligt upplevda och det noggrant iscensatta. Några av bilderna präglas av ett underliggande hot om våld och osäkerhet; medan andra är löftesrika, varmt overkliga.

Trinidad Carrillo föddes 1975 i Peru. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet och har haft utställningar i bl a Sverige, Danmark, Ukraina, Franrike och Peru. Hennes bok ”Naini and the Sea of Wolves” (Farewell Books) belönades med SFFs pris för årets fotobok 2008. Trinidad Carrillo bor och arbetar i Göteborg och Lima.

http://www.trinidadcarrillo.com